vragen

 • Wat is cohousing?

De bewoners van een cohousingproject hebben een eigen appartement met slaapkamer(s), badkamer, woonkamer en keuken. Daarnaast delen ze een aantal gemeenschappelijke ruimtes, zoals een grote keuken met een eetruimte, een speelruimte, een hobby-en knutselruimte, een vergader- en werkplek, een wasruimte en een tuin.

 • Wie gaat er wonen in het cohousingproject?

Het Bijgaardehof wordt de nieuwe thuis voor in totaal 57 gezinnen uit 3 verschillende cohousinggroepen: BioTope, De Spore en de Wijgaard

 • Zijn er nog woonunits te koop?

Er zijn nog een paar woningen te koop. Voor de Wijgaard en De Spore vind je meer informatie op hun respectievelijke facebookpagina’s, en via het interesseformulier van Cohousing Projects kun je op de hoogte blijven van geplande infomomenten.
Bij BioTope zijn er op dit moment geen units meer vrij.

 • Kun je ook een woning huren in het cohousingproject?

De meeste woningen in het cohousingproject worden aangekocht en bewoond door de toekomstige cohousingbewoners. Bij de groep de Wijgaard zullen wel een aantal woonunits te huur zijn vanaf 2020. Er zullen mogelijks wel woningen te huur zijn bij de Wijgaard maar dit zal pas verder worden uitgewerkt na het bouwen (eerste bewoning is gepland voor 2020). Daarnaast zijn de bewoners aan het onderzoeken hoe enkele woningen opengesteld kunnen worden voor erkende vluchtelingen. Meer informatie vind je onder de rubriek Nieuwtjes.

 • Waar komen de gebouwen?

Cohousing Bijgaardehof komt op de Malmarsite in Sint-Amandsberg, tussen de Nijverheidsstraat, de Forelstraat, de spoorweg Gent-Antwerpen en het koopcentrum aan de Dendermondsesteenweg. Het cohousing project komt in het noordelijk deel van de vervallen fabriek. Het zuidelijk deel wordt een uitbreiding van het bestaande Bijgaardepark. Meer informatie en een plan vind je hier.

 • Hoe zien de bouwplannen eruit?

Er komen 3 aparte gebouwen voor de 3 verschillende cohousing groepen. In het gebouw van de Wijgaard komt er ook een gemeenschappelijke parking en een Wijkgezondheidscentrum, en daartussen een gemeenschappelijk binnenhof.

 • Hoe hoog worden de gebouwen?

De gebouwen zijn in de hoogte trapsgewijs opgebouwd, met de laagste punten (5 verdiepingen) dichtbij het park, en de hoogste (8 verdiepingen) aan het koopcentrum en de spoorweg. De visuele impact blijft hierdoor beperkt voor het aangrenzende park en de buurt.

 • Zal het project veel autoverkeer mee zich meebrengen?

Cohousing Bijgaardehof wordt een autoluw project. We kiezen bewust voor het beperken van het wagengebruik en voor autodelen met een wagenpark van maximum 24 wagens, volgens de verplichte normen opgelegd door de stad. Onze site is per wagen enkel bereikbaar via het koopcentrum, om het park en de buurt volledig te vrijwaren van autoverkeer.

 • Hoe verhoudt het cohousingproject zich tot het park?

Het zuidelijk deel van de site, waar nu onder andere het moestuinproject is, wordt een uitbreiding van het bestaande park. Hiervoor is Sogent verantwoordelijk en is er overleg met de huidige buurtbewoners. Bovendien komt er binnen het cohousingproject, op de site zelf, een gemeenschappelijk binnenhof. In het cohousingproject wordt er bewust voor gestapeld wonen gekozen om op die manier zoveel mogelijk groene ruimte open te laten, en de toekomstige cohousers willen ook mee ijveren voor het behoud van groen in de buurt.

 • Hoe verhoudt het cohousingproject zich tot de buurt?

Als toekomstige bewoners van het Bijgaardehof willen we ons actief engageren ín de buurt, in samenspraak mét de buurt. We willen openstaan voor alle buurtbewoners, nadenken over en luisteren naar wat we aan de buurt kunnen bijdragen. Met onze werkgroep Buurt gaan we hiervoor in dialoog met bestaande buurtinitiatieven. Meer informatie vind je onder de rubriek ‘Wij in de buurt’.

 • Hoe ziet de tijdsplanning van het project eruit?

Momenteel worden de plannen architecturaal op punt gezet. In het voorjaar van 2018 dienen we de bouwaanvraag in, om eind 2018 met de bouwwerken te kunnen beginnen. De eerste bewoning is gepland voor 2020.  

 • Hoe kan ik op de hoogte worden gehouden van jullie project?

Neem contact met ons op via het contactformulier, en ook via de facebookpagina’s van de cohousing groepen kun je op de hoogte blijven van ons doen en laten!
Daarnaast houden we je via deze website zoveel mogelijk op de hoogte en vind je ons geregeld terug op vergaderingen en evenementen in de buurt. Kom gerust eens kennismaken!
Meer info over geplande activiteiten vind je onder de rubriek ‘Wij in de buurt’.