Circulaire principes in kaart gebracht

Wat ooit een oud bedrijventerrein was, is vandaag een collectief woonproject: Bijgaardehof. De site telt 3 woongroepen: De Spore, Wijgaard en Biotope. Daarnaast huist er ook nog een wijkgezondheidscentrum. De bewoners van de site waren intens betrokken bij het bouwproces. Samen met enkele experten bundelde cohousing-groep Biotope hun ‘lessons learnt’, om zo toekomstige bouwprocessen op het duurzame pad te helpen. Het resultaat: 9 fiches rond circulair bouwen en 4 filmpjes.  

De cohousinggroep Biotope bestaat uit 19 gezinnen. Samen met 3 andere partijen bouwden ze het Bijgaardehof, een collectief van 59 woonunits én een wijkgezondheidscentrum, gelegen vlakbij Gent-Dampoort. Vanuit hun visie op duurzaamheid bouwden ze volgens de principes van circulariteit.

Lessons learnt

Tussen 1 juli 2021 tot 31 oktober 2023 zijn alle ‘lessons learnt’ verwerkt in 9 bouwfiches en 4 filmpjes. Circulair bouwen is ruimer dan het hergebruik van materiaal. De onderwerpen van de fiches omvatten ook de ontsluiting van de site, het behoud van bestaande muren, fauna & flora, grondbalans, toegankelijkheid, flexibel gebouw, circulaire bodemwarmte, circulair water en hemelwaterneutraliteit.

‘Die lessen delen we graag met anderen’, vertelt Adelheid, ‘de demoprojecten blijven een onderdeel van ons project. Minstens één keer per jaar ben je welkom voor een rondleiding.’

– Adelheid Vanhille, bewoner cohousing Biotope

De bewoners zijn zelf zeer goed op de hoogte van hoe hun gebouw in elkaar zit en hoe het werkt. ‘Zo realiseerden we zelf een bovengronds regenwatersysteem, in eigen beheer’, gaat Adelheid verder. ‘Meten is voor ons belangrijk, zo volgen we de input en output van warmte in de bodem op.’

Bogdan.design en GMF als partners

Het architectenbureau Bogden.design was partner van het project. Zij zorgden voor de continuïteit en adviseerden bij de opmaak van de fiches. De MilieuAdviesWinkel, een project van Gents MilieuFront (GMF), stond mee in voor de opmaak van de fiches.

De 9 fiches met leerlessen zijn telkens op dezelfde wijze opgebouwd: de situatie vóór de aanvang van de werken, de aanpak en genomen keuzes en onze aanbevelingen voor toekomstige bouwheren’, vertelt Veerle Vercruyce, coördinator van MilieuAdviesWinkel. ‘Het was een interessant traject. Wij als professionele bouwadviseurs hebben onze expertise uitgebreid met innovatieve informatie rond circulair bouwen.’

Links naar de filmpjes (+/- 3 minuten)

Deel 1: Hergebruik van materialen, muren en grond

Deel 2: Fauna, flora en tuin

Deel 3: Ontsluiting en circulatie

Deel 4: Bodemwarmte & hemelwater

Eerste-steen-uitbreking project regenwater

Op maandag 20 november is het Proeftuin Droogte project “Regenwater van bedrijf naar buurt” officieel van start gegaan. In het bijzijn van tal van genodigden lichtte Steven Geirnaert (GMF) eerst het project toe, waarna Klaas Blondé (Siklos) en Matthias Demuzere (Bijgaardehof) het werfbord onthulden. Vervolgens brak aannemer Chris Bolle de eerste stukken afsfalt uit en kon het gezelschap genieten van een lunch bij Biotope / cohousing Bijgaardehof.

Ook enkele mediakanalen waren aanwezig, en publiceerden deze artikels:

Regenwater van bedrijf naar buurt

De Dampoortwijk is sterk verstedelijkt en heeft weinig groen. Elke ingreep om de effecten van klimaat verandering te milderen is daarom meer dan welkom. Cohousing Bijgaardegof bereidt samen met het Gents Milieufront en Siklos Invest een ambitieuze ingreep voor, waarbij elk jaar honderdduizenden liters regenwater kunnen worden opgevangen en beschikbaar gesteld voor hergebruik. Om dat te realiseren wordt de strook tussen de Hubo en cohousing Bijgaardehof onthard, en komen er ondergrondse watertanks  met daarbovenop een een groenzone en wadi.

Meer info over dit initiatief vind je in dit herfst-nummer van GMF’s Frontaal magazine.

Gents MilieuFront schreef samen met de cohousing Bijgaardehof en Siklos Invest (beheerder van het bedrijfsgebouw van Hubo/Tom&Co en de feestzaal) een project uit in het kader van de Vlaamse Oproep ‘proeftuinen droogte’. Ons project om regenwater op te vangen en te ontharden werd goedgekeurd en kreeg hiervoor ruim €170.000 steun. Onze partners in dit project zijn NATUURSTUDIO en Hydrio. Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieu-maatschappij dat deel uitmaakt van de Blue Deal. De werken  starten in het najaar 2023 en zijn afgerond in voorjaar 2024.