De geschiedenis van onze site

We botsten recentelijk op dit artikel dat de geschiedenis van onze site uit de doeken doet. Fijn om lezen!

Wist je dat… :

    – Malmar werd opgericht in 1947, en ‘Mal’ staat voor Malfliet en ‘Mar’ voor Martens, de oprichtingsfamilies. Het bedrijf was oorspronkelijk een kopergieterij en evolueerde later naar metaalverwerking.
    – Alvorens sprake was van de ‘Malmarsite’, bevond er een katoenspinnerij en weverij– van 1874 tot haar faillissement in de jaren ’60 – op het terrein, dat het huidige winkelcentrum tot aan de Nijverheidsstraat omvatte.
    – Van de 13de tot de 16de eeuw bevond zich op deze plek de ‘bijengaard‘ of ‘bijgaard‘ van de monniken van de Sint-Baafsabdij.

Lees meer hier.

Ruwbouw zit er op!

In december werd de dakplaat van het gebouw van de Spore gebetonneerd, waarmee we officieel kunnen zeggen dat de ruwbouw van ons cohousingproject klaar is. Een knappe prestatie, zeker gezien het coronajaar, en we zijn al onze partners (ontwerpteam, aannemers, leveranciers, cohousing begeleiding, buren, de Stad, …) dan ook enorm dankbaar!
Nu gaan we er allen even tussenuit met het kerstverlof en maken ons klaar voor de volgende fase van de werf!

Idee voor Wijkbudget voor samentuin Bijgaard

Er broedt vanalles bij onze buren van de Bijgaard! Achter de muren van de oude textielfabriek, naast de plaats die voorzien is voor parkuitbreiding en naast onze ‘wild card’, een open ruimte die we op gezette tijden zullen openstellen voor de buurt en waar we buurtinitieven zullen ontwikkelen, werd sinds 2016 door een groep geëngageerde buurtbewoners (vzw De Bijgaard) een bijzonder groen plekje gecreëerd: samentuin de Bijgaard. In deze tuin werd volop geëxperimenteerd met het kweken van groenten, bloemen en kruiden in bakken, samen met en voor de buurt.

Tijdens de huidige werfperiode van 2 jaar, wordt het nu braakliggend terrein van de Bijgaard moestuin vlak gemaakt, en wanneer onze werf klaar zal zijn, krijgt het moestuinproject een definitieve plek op de site.

Ondertussen worden er binnen vzw De Bijgaard volop verder plannen uitgewerkt, verdere expertise opgebouwd, middelen verzameld, … om opnieuw houten bakken te maken om een weelderige moestuin te creëren waar de buurt elkaar ontmoet en samen tuiniert, samen voor de kippen zorgt, waar iedereen, groot en klein, welkom is!

De Bijgaard diende daarom een idee in voor het wijkbudget, om zo alvast een traject uit te stippelen en middelen te verwerven om samen te werken met andere organisaties uit de buurt (scholen bvb, educatie staat centraal in dit verhaal), en ook met onze themagroep Buurt. Met de bewoners van de cohousinggroepen werd bijvoorbeeld alvast het idee geopperd om samen compost te verwerken, een erg concrete manier om elkaar rond de koffiepot te ontmoeten en samen aan de slag te gaan.

Steun en deel dit idee gerust, om zo een weelderige moestuin mogelijk te maken waar de buurt elkaar ontmoet en samen tuiniert, samen voor de kippen zorgt, waar iedereen, groot en klein, welkom is!

Info voor bewoners van de Nijverheidsstraat

Woon je in de Nijverheidsstraat?
Dan willen we je graag ook via deze weg informeren dat er op woensdag 18 november opnieuw werken zijn voorzien waarbij uitzonderlijk vervoer door de straat noodzakelijk zal zijn. Er worden signalisatie borden voorzien door de aannemer Strabag, maar indien jullie toch een wagen zien geparkeerd staan, gelieve dan even mee een oogje in het zeil te houden of de eigenaar aan te spreken, zodat we problemen kunnen vermijden.
Zie ook in de brief hieronder waarmee we de buren zullen informeren.

De gebouwen verrijzen

Wie af en toe eens voorbij de werf van het Bijgaardehof komt, zal al gezien hebben dat de werken goed vooruit gaan! Intussen zijn de contouren van het gebouw van de Biotope bijna volledig zichtbaar, bij de Wijgaard en het Wijkgezondheidscentrum zijn ze bezig aan verdieping +6, en ook bij de Spore is de aannemer er ingevlogen.

Ook de architecten gingen onlangs eens kijken en zagen dat het goed was:

De cohousing vergaderingen worden intussen verdergezet, online weliswaar, maar daarom niet minder plezierig!

De werf draait weer op volle toeren

Ook op de site van het Bijgaardepark gooide Corona heel wat roet in het eten. Door de strikte hygiënemaatregelen en doordat de aanvoer van bouwmaterialen stilviel, moest de werf noodgedwongen een aantal weken stilgelegd worden.

Maar sinds kort na de paasvakantie is er weer één en al activiteit op de werf en zien we de gebouwen van week tot week groter worden. Bij de Biotope wordt al gewerkt aan de derde verdieping, op het gebouw van de Wijgaard en het Wijkgezondheidscentrum werd deze week de vloerplaat op de eerste verdieping gegoten. Eerstdaags zullen ook de werken starten aan het gebouw van de Spore. Als alles goed gaat zullen tegen het einde van 2020 de bouwvolumes in hun geheel zichtbaar zijn.

Intussen blijven de bewoners ook niet stilzitten en werken ze nu volop aan de concrete uitwerking van hun units: vloeren worden gekozen, badkamers en keukens worden besteld en her en der worden ook al concrete plannen gesmeed voor het dagdagelijkse samenleven in de groepen.

De cohousers kijken dus hoopvol uit naar de volgende weken en maanden.

Enkele beelden en korte video’s van een recent werfbezoek:

Start aanleg BEO-veld

Vandaag vond er een persmoment plaats op de werf, om de start van de aanleg van het BEO-veld in de kijker te zetten. Om de binnenruimtes van ons cohousingproject te verwarmen in de winter en koel te houden in de zomer, wordt er zo’n BEO-veld geïnstalleerd. Dat is een net van buizen waar water doorheen stroomt. Hiervoor worden 52 boringen uitgevoerd tot 148 meter diep om daarmee energie uit de bodem te halen (zie boormachine die hiervoor wordt gebruikt op de foto’s hieronder).

Voor de realisatie van het BEO-veld trekt de Stad een subsidie van 100.000 euro uit.

Meer informatie in het persbericht van de Stad Gent.

Artikel in het nieuwsblad op 18/02/2020: 59 gezinnen warmen (en koelen) zich aan de bodem

Update van de werf!

2019 zit er bijna op, en de cohousers zijn blij met het gedane werk op onze werf in de laatste weken van het jaar! De eerste foto hieronder toont de regenputten die recentelijk werden geplaatst. Op de volgende foto is het werk te zien dat werd gedaan aan de fundering van de torenkranen. Deze zullen vanaf begin januari operationeel worden. De laatste foto toont de westelijke muur van de site, waar het Wijkgezondheidscentrum, de Wijgaard en de parking komen, die voor het graven van de kelder tegen instorten beveiligd moet worden.

Er werd de voorbije maanden ook filmmateriaal verzameld, nu samengebracht in een filmpje over de werf, hier te zien.

In januari zal de aannemer met de boringen beginnen voor het BEO-veld, een manier om met energie uit de bodem te koelen en te verwarmen. In het voorjaar meer nieuws hierover! Een prettig eindejaar!In de pers: tientallen werken van Roa deels gered van de sloop

Uit Het Nieuwsblad (2/10/2019): “Met de afbraak van de ­oude metaalfabriek Malmar, nabij de Dampoort in Gent, zijn de werken aan het grootschalige cohousingproject Bijgaardehof gestart. Een deel van de muren blijft behouden om de site af te bakenen. Daardoor kan ook een tiental werken van de wereldvermaarde Gentse graffitikunstenaar ROA van de sloop worden gered.”
Je kan hier het artikel lezen.

Begin van de werken: de sloop!

En dan, na een intens voortraject van vergaderen en plannen maken, wordt het ineens concreet!

De werken zijn begonnen, de sloop van de Malmarfabriek is een feit, een stap dichter bij de bouw van het Bijgaardehof!

We zullen vanaf nu verslag uitbrengen van het verloop op onze werf, neem hier af en toe een kijkje!
Mocht er ondertussen een prangende vraag zijn, je kan ons steeds een mailtje sturen via cohousingbijgaardehof@gmail.com. Of je kan ons volgen via https://www.facebook.com/cohousingbijgaardehof/