Hoe verhoudt het cohousingproject zich tot de buurt?

Als toekomstige bewoners van het Bijgaardehof willen we ons actief engageren ín de buurt, in samenspraak mét de buurt. We willen openstaan voor alle buurtbewoners, nadenken over en luisteren naar wat we aan de buurt kunnen bijdragen. Met onze werkgroep Buurt gaan we hiervoor in dialoog met bestaande buurtinitiatieven.
Meer informatie vind je onder de rubriek ‘Wij in de buurt’.