Hoe verhoudt het cohousingproject zich tot het park?

Het zuidelijk deel van de site, waar nu onder andere het moestuinproject is, wordt een uitbreiding van het bestaande park. Hiervoor is Sogent verantwoordelijk en is er overleg met de huidige buurtbewoners.
In het cohousingproject zelf wordt er bewust voor gestapeld wonen gekozen om zoveel mogelijk open ruimte te voorzien. Als toekomstige bewoners willen we mee ijveren voor het behoud van groen in de buurt.