Cohousing bijgaardehof feestelijk geopend

Op 17 september openden we officieel de deuren! Het werd een gemeenschappelijk openingsfeest met de buren van de moestuinen en de parkuitbreiding. De festiviteiten startten met toespraken van onder andere de burgemeester van Gent, schepen van Stadsontwikkeling Sami Souguir en voormalig bouwmeester Leo Van Broeck, wiens architectenbureau het ontwerp maakte voor het project.

Ondanks de regen kwamen veel geïnteresseerden een kijkje nemen, namen deel aan een rondleiding, of kwamen een stukje gebak proeven aan ons atelier. Het was ook fijn om al wie een steentje bijdroeg aan ons project, letterlijk of figuurlijk, eens te kunnen ontvangen!

Ook de pers kwam eens piepen. Een greep uit de artikels die verschenen:
Grootste cohousingproject in Vlaanderen opent de deuren in Bijgaardehof (vrt)
Grootste ‘cohousing’-project van Vlaanderen geopend in Gent (Nieuwsblad)
Ooit verloederde metaalfabriek nu grootste ‘cohousing’-project van Vlaanderen: Bijgaardehof aan Gent-Dampoort opent de deuren (HLN)boomplantweekend op Bijgaardehof!

En toen waren er…bomen!

Na jaren dorheid, na een winter van ploeteren op onze werf, zijn nu tussen de fabrieksmuren bomen verrezen!
Wat doet dat deugd!
De intrede van de bomen ging tijdens ons plantweekend meteen ook met een stralend zonnetje gepaard.
Tijdens het plantweekend staken de bewoners van Cohousing BioTope, De Spore en Wijgaard samen de handen uit de mouwen: meteen de eerste grote gezamenlijke activiteit.

Ook de parkuitbreiding naast onze site zit in de eindfase: fijn om al die nieuwe zitplekjes voor de buurt te zien ontstaan.

We maken ons hier dus klaar voor een heuse omwenteling in de lente, wanneer 59 gezinnen stilaan hun intrek nemen, de moestuinwerking van onze buren van vzw Bijgaard terug op gang komt, en we nog meer groen zullen aanplanten!

Oplevering casco-plus in zicht!

Volgende week zou de hoofdaannemer alle 59 units opleveren, in staat casco plus. Dit betekent dat fase 2 aanbreekt voor ons project, waarin het binnenschrijnwerk, de vloeren en keukens worden afgewerkt.

Onze lampen branden al (zoals je ziet op de foto), en onze warmtepomp, die voor de warmte-energie van de drie gebouwen zal instaan, werkt! In tijden waarin er volop ingezet dient te worden op fossielarm en duurzaam verwarmen, is dat dus driewerf hoera!

We hopen dat de afwerkingsfase vlot kan verlopen en dat de bewoners tegen het voorjaar hun intrek kunnen nemen, we zijn er stilaan helemaal klaar voor.

De geschiedenis van onze site

We botsten recentelijk op dit artikel dat de geschiedenis van onze site uit de doeken doet. Fijn om lezen!

Wist je dat… :

    – Malmar werd opgericht in 1947, en ‘Mal’ staat voor Malfliet en ‘Mar’ voor Martens, de oprichtingsfamilies. Het bedrijf was oorspronkelijk een kopergieterij en evolueerde later naar metaalverwerking.
    – Alvorens sprake was van de ‘Malmarsite’, bevond er een katoenspinnerij en weverij– van 1874 tot haar faillissement in de jaren ’60 – op het terrein, dat het huidige winkelcentrum tot aan de Nijverheidsstraat omvatte.
    – Van de 13de tot de 16de eeuw bevond zich op deze plek de ‘bijengaard‘ of ‘bijgaard‘ van de monniken van de Sint-Baafsabdij.

Lees meer hier.

Ruwbouw zit er op!

In december werd de dakplaat van het gebouw van de Spore gebetonneerd, waarmee we officieel kunnen zeggen dat de ruwbouw van ons cohousingproject klaar is. Een knappe prestatie, zeker gezien het coronajaar, en we zijn al onze partners (ontwerpteam, aannemers, leveranciers, cohousing begeleiding, buren, de Stad, …) dan ook enorm dankbaar!
Nu gaan we er allen even tussenuit met het kerstverlof en maken ons klaar voor de volgende fase van de werf!

Idee voor Wijkbudget voor samentuin Bijgaard

Er broedt vanalles bij onze buren van de Bijgaard! Achter de muren van de oude textielfabriek, naast de plaats die voorzien is voor parkuitbreiding en naast onze ‘wild card’, een open ruimte die we op gezette tijden zullen openstellen voor de buurt en waar we buurtinitieven zullen ontwikkelen, werd sinds 2016 door een groep geëngageerde buurtbewoners (vzw De Bijgaard) een bijzonder groen plekje gecreëerd: samentuin de Bijgaard. In deze tuin werd volop geëxperimenteerd met het kweken van groenten, bloemen en kruiden in bakken, samen met en voor de buurt.

Tijdens de huidige werfperiode van 2 jaar, wordt het nu braakliggend terrein van de Bijgaard moestuin vlak gemaakt, en wanneer onze werf klaar zal zijn, krijgt het moestuinproject een definitieve plek op de site.

Ondertussen worden er binnen vzw De Bijgaard volop verder plannen uitgewerkt, verdere expertise opgebouwd, middelen verzameld, … om opnieuw houten bakken te maken om een weelderige moestuin te creëren waar de buurt elkaar ontmoet en samen tuiniert, samen voor de kippen zorgt, waar iedereen, groot en klein, welkom is!

De Bijgaard diende daarom een idee in voor het wijkbudget, om zo alvast een traject uit te stippelen en middelen te verwerven om samen te werken met andere organisaties uit de buurt (scholen bvb, educatie staat centraal in dit verhaal), en ook met onze themagroep Buurt. Met de bewoners van de cohousinggroepen werd bijvoorbeeld alvast het idee geopperd om samen compost te verwerken, een erg concrete manier om elkaar rond de koffiepot te ontmoeten en samen aan de slag te gaan.

Steun en deel dit idee gerust, om zo een weelderige moestuin mogelijk te maken waar de buurt elkaar ontmoet en samen tuiniert, samen voor de kippen zorgt, waar iedereen, groot en klein, welkom is!

Info voor bewoners van de Nijverheidsstraat

Woon je in de Nijverheidsstraat?
Dan willen we je graag ook via deze weg informeren dat er op woensdag 18 november opnieuw werken zijn voorzien waarbij uitzonderlijk vervoer door de straat noodzakelijk zal zijn. Er worden signalisatie borden voorzien door de aannemer Strabag, maar indien jullie toch een wagen zien geparkeerd staan, gelieve dan even mee een oogje in het zeil te houden of de eigenaar aan te spreken, zodat we problemen kunnen vermijden.
Zie ook in de brief hieronder waarmee we de buren zullen informeren.

De gebouwen verrijzen

Wie af en toe eens voorbij de werf van het Bijgaardehof komt, zal al gezien hebben dat de werken goed vooruit gaan! Intussen zijn de contouren van het gebouw van de Biotope bijna volledig zichtbaar, bij de Wijgaard en het Wijkgezondheidscentrum zijn ze bezig aan verdieping +6, en ook bij de Spore is de aannemer er ingevlogen.

Ook de architecten gingen onlangs eens kijken en zagen dat het goed was:

De cohousing vergaderingen worden intussen verdergezet, online weliswaar, maar daarom niet minder plezierig!

De werf draait weer op volle toeren

Ook op de site van het Bijgaardepark gooide Corona heel wat roet in het eten. Door de strikte hygiënemaatregelen en doordat de aanvoer van bouwmaterialen stilviel, moest de werf noodgedwongen een aantal weken stilgelegd worden.

Maar sinds kort na de paasvakantie is er weer één en al activiteit op de werf en zien we de gebouwen van week tot week groter worden. Bij de Biotope wordt al gewerkt aan de derde verdieping, op het gebouw van de Wijgaard en het Wijkgezondheidscentrum werd deze week de vloerplaat op de eerste verdieping gegoten. Eerstdaags zullen ook de werken starten aan het gebouw van de Spore. Als alles goed gaat zullen tegen het einde van 2020 de bouwvolumes in hun geheel zichtbaar zijn.

Intussen blijven de bewoners ook niet stilzitten en werken ze nu volop aan de concrete uitwerking van hun units: vloeren worden gekozen, badkamers en keukens worden besteld en her en der worden ook al concrete plannen gesmeed voor het dagdagelijkse samenleven in de groepen.

De cohousers kijken dus hoopvol uit naar de volgende weken en maanden.

Enkele beelden en korte video’s van een recent werfbezoek:

Start aanleg BEO-veld

Vandaag vond er een persmoment plaats op de werf, om de start van de aanleg van het BEO-veld in de kijker te zetten. Om de binnenruimtes van ons cohousingproject te verwarmen in de winter en koel te houden in de zomer, wordt er zo’n BEO-veld geïnstalleerd. Dat is een net van buizen waar water doorheen stroomt. Hiervoor worden 52 boringen uitgevoerd tot 148 meter diep om daarmee energie uit de bodem te halen (zie boormachine die hiervoor wordt gebruikt op de foto’s hieronder).

Voor de realisatie van het BEO-veld trekt de Stad een subsidie van 100.000 euro uit.

Meer informatie in het persbericht van de Stad Gent.

Artikel in het nieuwsblad op 18/02/2020: 59 gezinnen warmen (en koelen) zich aan de bodem