Update van de werf!

2019 zit er bijna op, en de cohousers zijn blij met het gedane werk op onze werf in de laatste weken van het jaar! De eerste foto hieronder toont de regenputten die recentelijk werden geplaatst. Op de volgende foto is het werk te zien dat werd gedaan aan de fundering van de torenkranen. Deze zullen vanaf begin januari operationeel worden. De laatste foto toont de westelijke muur van de site, waar het Wijkgezondheidscentrum, de Wijgaard en de parking komen, die voor het graven van de kelder tegen instorten beveiligd moet worden.

Er werd de voorbije maanden ook filmmateriaal verzameld, nu samengebracht in een filmpje over de werf, hier te zien.

In januari zal de aannemer met de boringen beginnen voor het BEO-veld, een manier om met energie uit de bodem te koelen en te verwarmen. In het voorjaar meer nieuws hierover! Een prettig eindejaar!In de pers: tientallen werken van Roa deels gered van de sloop

Uit Het Nieuwsblad (2/10/2019): “Met de afbraak van de ­oude metaalfabriek Malmar, nabij de Dampoort in Gent, zijn de werken aan het grootschalige cohousingproject Bijgaardehof gestart. Een deel van de muren blijft behouden om de site af te bakenen. Daardoor kan ook een tiental werken van de wereldvermaarde Gentse graffitikunstenaar ROA van de sloop worden gered.”
Je kan hier het artikel lezen.

Begin van de werken: de sloop!

En dan, na een intens voortraject van vergaderen en plannen maken, wordt het ineens concreet!

De werken zijn begonnen, de sloop van de Malmarfabriek is een feit, een stap dichter bij de bouw van het Bijgaardehof!

We zullen vanaf nu verslag uitbrengen van het verloop op onze werf, neem hier af en toe een kijkje!
Mocht er ondertussen een prangende vraag zijn, je kan ons steeds een mailtje sturen via cohousingbijgaardehof@gmail.com. Of je kan ons volgen via https://www.facebook.com/cohousingbijgaardehof/

Cohousers Bijgaardehof tekenen akte en worden eigenaar van de grond

De cohousers van het bijgaardehof mochten de zomervakantie afsluiten met een grote mijlpaal. Op 26 augustus tekenden we de akte bij de notaris, en daarmee werden we samen met het Wijkgezondheidscentrum nu officieel eigenaar van de site.

Met 59 gezinnen een pak documenten doornemen en erna paragraferen en tekenen is een heuse klus die niet in een paar minuten is geklaard, dat weten we nu ook. Maar er waren toch alleen maar blije gezichten te zien na afloop – want nu kunnen we eindelijk aan de bouw beginnen!

Potluck picknick aan Bijgaard

Naar jaarlijkse gewoonte ondertussen, organiseerden we opnieuw een potluck-picknick voor alle cohousers, over de woongroepen heen.
Deze keer waren er ook al een paar enthousiaste buurtbewoners bij, fijn!

Er was uiteraard weer eten in overvloed, er werden volop plannen gesmeed, en de kinderen besnuffelden elkaar alvast verder;)
Volgend jaar opnieuw, met wat kranen op de achtergrond?

Opstart buurtatelier

Op vrijdag 22 februari werd het buurtatelier opgestart! Ook Cohousing Bijgaardehof was van de partij!

Ilse Wambeke, wijkregisseur voor Dampoort, verzamelde een aanzienlijk aantal spelers uit de buurt, voor wat belooft een zeer boeiend participatief traject te worden. Met zowel professionele als niet-professionele organisaties zal getracht worden om een puzzel te maken waarin de verschillende noden, buurtfuncties en ruimtes op elkaar worden afgestemd.

Eerst stond een uitgebreide kennismakingsronde met de verschillende deelnemers, en daarna een wandeling in de wijk langs boeiende initiatieven als de Wasserij en de Pastory op het programma.

Wordt vervolgd!

Ons project in de krant: ‘Groen licht voor grootste cohousing van het land’

Het goeie nieuws werd opgepikt door de krant:  http://m.standaard.be/cnt/dmf20190114_04102990

Na de Stad Gent geeft ook de provincie groen licht voor de bouw van een nieuw woonproject voor 59 gezinnen aan het Bijgaardepark. Het is het grootste cohousingsproject van België.

GENT – Na twintig jaar krijgt de Malmar-site eindelijk nieuw leven. Net voor de kerstvakantie heeft de provincie Oost-Vlaanderen een omgevingsvergunning voor het project goedgekeurd, zodat de bouw van drie woongroepen en een nieuw wijkgezondheidscentrum van start kan gaan.

De grote cohousing, goed voor zo’n 150 mensen verspreid over 59 woningen, komt op de voormalige terreinen van Malmar. Dat was een metaalfabriek op terreinen tussen de Dampoort en de Dendermondsesteenweg die in 1997 de deuren sloot. Het gebouw is vervallen en werd een populaire graffiti-spot. De bekende Gentse artiest Roa oefende er vaak.

Grootste van België

Stadsontwikkelingsbedrijf Sogent besliste vijftien jaar geleden om het terrein nieuw leven in te blazen. Er werden drie ‘leefgroepen’ samengesteld, die elk een gebouw zullen betrekken. Het kreeg de naam ‘Bijgaardehof’ en zal aan het Bijgaardepark grenzen. Een deel van de oude fabrieksgebouwen blijft toegankelijk voor de parkbezoekers.

Met 59 eenheden wordt het momenteel de grootste cohousing van België, in de strikte zin van het woord. Bewoners hebben individuele woningen, maar ze delen gemeenschappelijke ruimtes zoals een terras, een binnentuin en eetruimtes. Het ontwerp is ook gestuurd door de nieuwe bewoners van de cohousing, niet door een ontwikkelaar.

Het plan was om dit voorjaar al te beginnen bouwen, maar het project stootte op protest van een groep buurtbewoners, die naar het provinciebestuur trok. Ze zijn onder meer bezorgd over de verkeers­impact van het woonproject.
De provincie heeft het bezwaar op 20 december verworpen en zette het licht op groen. De vergunning kan nog aangevochten worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar dat kan de start van de bouwwerken niet meer tegenhouden.’

Bouwaanvraag goedkeurd en bewoners maken zich klaar voor de volgende stap!

Na 2 intense jaren van dromen, vergaderen en plannen ontwerpen, werd in april onze bouwaanvraag ingediend. Eind vorige maand kregen we dan eindelijk te horen dat deze is goedgekeurd. Dat is goed nieuws, en betekent dat we ons kunnen beginnen voorbereiden op de bouw! We zijn blij dat er geloofd wordt in onze intergenerationele, duurzame en toekomstgerichte plannen, en dat het project past binnen de visie op ruimtelijke vormgeving en ontwikkeling van de Stad. Naast de units en gemeenschappelijk paviljoen komt er ook een groen binnenhof en een parking met onder andere een groot aantal deelwagens. Zo wordt het tegelijk een dens én duurzaam & groen project.

Op basis van de feedback van de dienst stedenbouw en opmerkingen van buurtbewoners worden de plannen nu nog verder gefinetuned. Zo kijken we onder andere of er, als reactie op bezorgdheden rond het aantal parkeerplaatsen op straat, een nieuw onderhoud met de betrokken stadsdiensten kan worden gehouden. De toekomstige bewoners van het cohousingproject zullen wel geen bewonerskaart krijgen en zullen dus slechts beperkt gebruik kunnen maken van de parkeerplaatsen in de buurt.

Eind deze maand plant de Stad nog een informatiemoment over de uitbreiding van het Bijgaardepark, dat naast de cohousing site ligt. Wij zijn de vergroting van het park uiteraard genegen en willen ook zelf voor meer groen zorgen. Op het infomoment worden onze bouwplannen nog eens voorgesteld. Indien geïnteresseerd: een exacte datum volgt!

Er werd al geregeld vergaderd en ook informeel samengekomen met de buurt. We willen dit nog verder versterken in de komende jaren. Op de site is er namelijk een stuk dat bewust oningevuld werd gehouden – onder de bewoners voorlopig de ‘wild card’ genoemd. Dit ligt tegen het park, naast het Wijkgezondheidscentrum, dat in de onderste verdieping van één van de gebouwen gevestigd zal zijn. De cohousers willen het een buurtgerichte functie geven. In het najaar wordt er door de Stad een buurtatelier opgestart voor bewoners van de buurt van de Wasserij en het Heilig-Hartplein voor de verdere inrichting van de Wasserijsite en de Heilig-Hartsite. We hopen ons onder andere via deze weg verder in te zetten en de bestaande initiatieven & noden beter te leren kennen, en zo ook de eerste stappen te zetten naar het samen bepalen van de invulling van deze ‘wild card’.

Een foto uit de oude doos, toen de Malmarfabriek nog gevestigd was op de site. Een metershoog fabrieksgebouw neemt hier nog het stuk grond in waar nu het Bijgaardepark ligt. De bewoners hopen dat, samen met de verdere uitbreiding van het park, het cohousing project een meerwaarde kan zijn voor de buurt.

Fondsenwerving vluchtelingenwoning geslaagd!

Een paar maand geleden lanceerden BioTope en Wooncoop een fundraising campagne om 100.000 euro bij elkaar te krijgen voor de bouw van een vluchtelingenwoning in het Bijgaardehof. We zijn heel erg trots om u te kunnen melden dat de teller intussen op de beoogde 100.000 euro staat.

De cohousers en Wooncoop zijn ontzettend dankbaar voor de fantastische bijdrage aan onze droom. We wisten dat er veel mensen ons wilden helpen, maar om het dan echt te zien en voelen gebeuren… Daar zijn geen woorden voor.

De groep zal iets buitengewoon mooi én belangrijk doen met het bijeengebrachte geld. En we gaan ons verhaal vertellen aan iedereen die het horen wil, onder andere via deze weg. Om andere cohousinggroepen te inspireren, zodat het bereik van ons project nóg groter wordt.

In naam van het Bijgaardehof en Wooncoop willen we dan ook graag iedereen bedanken voor jullie giften!