Bouwaanvraag goedkeurd en bewoners maken zich klaar voor de volgende stap!

Na 2 intense jaren van dromen, vergaderen en plannen ontwerpen, werd in april onze bouwaanvraag ingediend. Eind vorige maand kregen we dan eindelijk te horen dat deze is goedgekeurd. Dat is goed nieuws, en betekent dat we ons kunnen beginnen voorbereiden op de bouw! We zijn blij dat er geloofd wordt in onze intergenerationele, duurzame en toekomstgerichte plannen, en dat het project past binnen de visie op ruimtelijke vormgeving en ontwikkeling van de Stad. Naast de units en gemeenschappelijk paviljoen komt er ook een groen binnenhof en een parking met onder andere een groot aantal deelwagens. Zo wordt het tegelijk een dens én duurzaam & groen project.

Op basis van de feedback van de dienst stedenbouw en opmerkingen van buurtbewoners worden de plannen nu nog verder gefinetuned. Zo kijken we onder andere of er, als reactie op bezorgdheden rond het aantal parkeerplaatsen op straat, een nieuw onderhoud met de betrokken stadsdiensten kan worden gehouden. De toekomstige bewoners van het cohousingproject zullen wel geen bewonerskaart krijgen en zullen dus slechts beperkt gebruik kunnen maken van de parkeerplaatsen in de buurt.

Eind deze maand plant de Stad nog een informatiemoment over de uitbreiding van het Bijgaardepark, dat naast de cohousing site ligt. Wij zijn de vergroting van het park uiteraard genegen en willen ook zelf voor meer groen zorgen. Op het infomoment worden onze bouwplannen nog eens voorgesteld. Indien geïnteresseerd: een exacte datum volgt!

Er werd al geregeld vergaderd en ook informeel samengekomen met de buurt. We willen dit nog verder versterken in de komende jaren. Op de site is er namelijk een stuk dat bewust oningevuld werd gehouden – onder de bewoners voorlopig de ‘wild card’ genoemd. Dit ligt tegen het park, naast het Wijkgezondheidscentrum, dat in de onderste verdieping van één van de gebouwen gevestigd zal zijn. De cohousers willen het een buurtgerichte functie geven. In het najaar wordt er door de Stad een buurtatelier opgestart voor bewoners van de buurt van de Wasserij en het Heilig-Hartplein voor de verdere inrichting van de Wasserijsite en de Heilig-Hartsite. We hopen ons onder andere via deze weg verder in te zetten en de bestaande initiatieven & noden beter te leren kennen, en zo ook de eerste stappen te zetten naar het samen bepalen van de invulling van deze ‘wild card’.

Een foto uit de oude doos, toen de Malmarfabriek nog gevestigd was op de site. Een metershoog fabrieksgebouw neemt hier nog het stuk grond in waar nu het Bijgaardepark ligt. De bewoners hopen dat, samen met de verdere uitbreiding van het park, het cohousing project een meerwaarde kan zijn voor de buurt.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.