Ons project in de krant: ‘Groen licht voor grootste cohousing van het land’

Het goeie nieuws werd opgepikt door de krant:  http://m.standaard.be/cnt/dmf20190114_04102990

Na de Stad Gent geeft ook de provincie groen licht voor de bouw van een nieuw woonproject voor 59 gezinnen aan het Bijgaardepark. Het is het grootste cohousingsproject van België.

GENT – Na twintig jaar krijgt de Malmar-site eindelijk nieuw leven. Net voor de kerstvakantie heeft de provincie Oost-Vlaanderen een omgevingsvergunning voor het project goedgekeurd, zodat de bouw van drie woongroepen en een nieuw wijkgezondheidscentrum van start kan gaan.

De grote cohousing, goed voor zo’n 150 mensen verspreid over 59 woningen, komt op de voormalige terreinen van Malmar. Dat was een metaalfabriek op terreinen tussen de Dampoort en de Dendermondsesteenweg die in 1997 de deuren sloot. Het gebouw is vervallen en werd een populaire graffiti-spot. De bekende Gentse artiest Roa oefende er vaak.

Grootste van België

Stadsontwikkelingsbedrijf Sogent besliste vijftien jaar geleden om het terrein nieuw leven in te blazen. Er werden drie ‘leefgroepen’ samengesteld, die elk een gebouw zullen betrekken. Het kreeg de naam ‘Bijgaardehof’ en zal aan het Bijgaardepark grenzen. Een deel van de oude fabrieksgebouwen blijft toegankelijk voor de parkbezoekers.

Met 59 eenheden wordt het momenteel de grootste cohousing van België, in de strikte zin van het woord. Bewoners hebben individuele woningen, maar ze delen gemeenschappelijke ruimtes zoals een terras, een binnentuin en eetruimtes. Het ontwerp is ook gestuurd door de nieuwe bewoners van de cohousing, niet door een ontwikkelaar.

Het plan was om dit voorjaar al te beginnen bouwen, maar het project stootte op protest van een groep buurtbewoners, die naar het provinciebestuur trok. Ze zijn onder meer bezorgd over de verkeers­impact van het woonproject.
De provincie heeft het bezwaar op 20 december verworpen en zette het licht op groen. De vergunning kan nog aangevochten worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar dat kan de start van de bouwwerken niet meer tegenhouden.’

Bouwaanvraag goedkeurd en bewoners maken zich klaar voor de volgende stap!

Na 2 intense jaren van dromen, vergaderen en plannen ontwerpen, werd in april onze bouwaanvraag ingediend. Eind vorige maand kregen we dan eindelijk te horen dat deze is goedgekeurd. Dat is goed nieuws, en betekent dat we ons kunnen beginnen voorbereiden op de bouw! We zijn blij dat er geloofd wordt in onze intergenerationele, duurzame en toekomstgerichte plannen, en dat het project past binnen de visie op ruimtelijke vormgeving en ontwikkeling van de Stad. Naast de units en gemeenschappelijk paviljoen komt er ook een groen binnenhof en een parking met onder andere een groot aantal deelwagens. Zo wordt het tegelijk een dens én duurzaam & groen project.

Op basis van de feedback van de dienst stedenbouw en opmerkingen van buurtbewoners worden de plannen nu nog verder gefinetuned. Zo kijken we onder andere of er, als reactie op bezorgdheden rond het aantal parkeerplaatsen op straat, een nieuw onderhoud met de betrokken stadsdiensten kan worden gehouden. De toekomstige bewoners van het cohousingproject zullen wel geen bewonerskaart krijgen en zullen dus slechts beperkt gebruik kunnen maken van de parkeerplaatsen in de buurt.

Eind deze maand plant de Stad nog een informatiemoment over de uitbreiding van het Bijgaardepark, dat naast de cohousing site ligt. Wij zijn de vergroting van het park uiteraard genegen en willen ook zelf voor meer groen zorgen. Op het infomoment worden onze bouwplannen nog eens voorgesteld. Indien geïnteresseerd: een exacte datum volgt!

Er werd al geregeld vergaderd en ook informeel samengekomen met de buurt. We willen dit nog verder versterken in de komende jaren. Op de site is er namelijk een stuk dat bewust oningevuld werd gehouden – onder de bewoners voorlopig de ‘wild card’ genoemd. Dit ligt tegen het park, naast het Wijkgezondheidscentrum, dat in de onderste verdieping van één van de gebouwen gevestigd zal zijn. De cohousers willen het een buurtgerichte functie geven. In het najaar wordt er door de Stad een buurtatelier opgestart voor bewoners van de buurt van de Wasserij en het Heilig-Hartplein voor de verdere inrichting van de Wasserijsite en de Heilig-Hartsite. We hopen ons onder andere via deze weg verder in te zetten en de bestaande initiatieven & noden beter te leren kennen, en zo ook de eerste stappen te zetten naar het samen bepalen van de invulling van deze ‘wild card’.

Een foto uit de oude doos, toen de Malmarfabriek nog gevestigd was op de site. Een metershoog fabrieksgebouw neemt hier nog het stuk grond in waar nu het Bijgaardepark ligt. De bewoners hopen dat, samen met de verdere uitbreiding van het park, het cohousing project een meerwaarde kan zijn voor de buurt.

Fondsenwerving vluchtelingenwoning geslaagd!

Een paar maand geleden lanceerden BioTope en Wooncoop een fundraising campagne om 100.000 euro bij elkaar te krijgen voor de bouw van een vluchtelingenwoning in het Bijgaardehof. We zijn heel erg trots om u te kunnen melden dat de teller intussen op de beoogde 100.000 euro staat.

De cohousers en Wooncoop zijn ontzettend dankbaar voor de fantastische bijdrage aan onze droom. We wisten dat er veel mensen ons wilden helpen, maar om het dan echt te zien en voelen gebeuren… Daar zijn geen woorden voor.

De groep zal iets buitengewoon mooi én belangrijk doen met het bijeengebrachte geld. En we gaan ons verhaal vertellen aan iedereen die het horen wil, onder andere via deze weg. Om andere cohousinggroepen te inspireren, zodat het bereik van ons project nóg groter wordt.

In naam van het Bijgaardehof en Wooncoop willen we dan ook graag iedereen bedanken voor jullie giften!

Cohousing met vluchtelingen – maak het mee mogelijk!

Je hoorde er misschien al van in de pers of las het hier  al maar Bijgaardehof wordt ook de thuis van een erkend vluchtelingengezin. We willen voor hen een betaalbare huurwoning realiseren en vonden in Wooncoop onze partner om dit maatschappelijke verhaal waar te maken.

Op 26 juni organiseren we een infoavond over de fondsenwerving voor de nieuwkomersunit in de cohousinggroep BioTope.

Die infoavond zal plaatsvinden in de Louizazaal van Buurtcentrum Macharius-Heirnis-Scheldeoord in het Lousbergspark, Tarbotstraat 61A, Gent om 19.30u. Je bent van harte welkom met al je vragen (en je vrienden!). Graag wel even inschrijven via dit formulier.

Je kan ons ook altijd bereiken met een mail naar biotope9040@gmail.com.

Of nog beter, maak dit voorbeeldproject gewoon mee mogelijk en meld je hier aan om meteen een aandeel te kopen voor onze unit bij Wooncoop (vanaf 250 Euro).

Meer info vind je op: http://www.biotopecohousing.be/

 

 

 

Omdat de boog niet altijd gespannen kan zijn…

Een cohousing project uit de grond stampen is heel plezant, maar ook een intens proces, en gaat bovendien gepaard met HEEL VEEL VERGADEREN. Toen we enkele weken terug onze vergunningsaanvraag indienden, vonden de toekomstige cohousers dan ook dat het tijd was om deze mijlpaal met zijn allen te vieren, en eens samen te komen buiten de 4 muren van onze vergaderzaal.

Waar konden we dit beter doen dan in het Bijgaardepark, aan de Malmarsite zelf (met dank aan De Buren van de Bijgaard voor het openstellen van de moestuinen!).

 

We brachten een tafel vol lekkers bijeen, en gingen gezellig picknicken in het park. Nu wachten we vol spanning het resultaat van de bouwaanvraag af. De sfeer en het eten is alvast goedgekeurd!

 

Aanvraag omgevingsvergunning ingediend!

Op 30 maart dienden we met de 3 cohousingprojecten en het Wijkgezondheidscentrum samen de aanvraag voor de omgevingsvergunning in.  Ondertussen kregen we bericht dat de bouwaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard werd door de stad: een eerste stap in de goedkeuring. Hierna volgen 30 dagen openbaar onderzoek. Daarna zijn er nog 75 dagen waarin de stad al zijn adviezen verzamelt. Als alles goed gaat, weten we dus ten laatste 16 augustus of we de bouwaanvraag al dan niet krijgen en een grote stap vooruit kunnen zetten!

Hier vind je de link naar een van de persartikels die verschenen rond het indienen van onze aanvraag.

Nog vragen? Contacteer Eef Tanghe (Cohousing Projects) via eef@cohousingprojects.be of  + 32 472 50 45 22

 

Infoavond voor buurtbewoners

Op 11 december organiseren de 3 cohousinggroepen (Biotope, De Spore en Wijgaard) een infoavond voor de buurt. We laten jullie op onze infoavond graag kennismaken met onze bouwplannen, cohousing, de toekomstige bewoners, onze duurzaamheidsmaatregelen, onze link met de buurt, …

Ben je nieuwsgierig, ben je bezorgd, of heb je een (wild) idee? Wij zijn ook benieuwd naar jullie! Bij een versnapering gaan we graag in gesprek.

Meer info en updates op de eventpagina op facebook!

Infoavond 14/11 – inclusief wonen in het Bijgaardehof

Cohousing Bijgaardehof droomt ervan om inclusiewoningen te integreren in het project.

Op 14 november om 20u organiseren we een infoavond rond inclusief wonen:

  • Sofie Deberdt (Samenhuizen) leidt in.
  • Pascal Debruyne (Vluchtelingenwerk Vlaanderen) spitst toe op de doelgroep van erkende vluchtelingen.
  • Getuigenis vluchtelingengezin ism De Olijfboom.
  • Danaë Van den Bossche geeft voorbeeld inclusief woonproject Oak vzw 
  • vragenronde

Praktisch: 14/11, 20u-22u, in Buurtcentrum Dampoort, Doornakkerstraat 54, Sint-Amandsberg.

Wees welkom!

 

Optie-overeenkomst en architectuurovereenkomst ondertekend

Onze samenlevingsdroom komt weer een stukje dichterbij! Afgelopen maand ondertekenden we (52 gezinnen en een wijkgezondheidscentrum) de optie-overeenkomst en architectuurovereenkomst tot aankoop van de site Bijgaardehof. We kopen deze site over van sogent (zie eerder bericht).

Onze samenlevingsdroom wordt ook elke dag concreter. Samen met het ontwerpteam onder leiding van architectenbureau Bogdan & Van Broeck vertalen we onze visie in een concreet plan. In het voorjaar willen we de bouwvergunning indienen. We lichten de buurt hier nog tijdig over in. Houd jullie brievenbus en deze site dus in de gaten!

Wij zijn niet de enige dromers. Steeds meer gezinnen zien het voordeel in van living together apart. Lees er hier meer over.